Uber Eats 優食 首頁

  台中的義大利美食外送

  尋找食物

  台中的義大利美食外送

   1. 台灣
   2. 台中市
   3. 台中
   4. 義大利美食

   我附近的台中義大利美食外送

   在台中透過 Uber Eats 享受附近的義大利美食外送和外帶服務。瀏覽附近提供義大利美食的台中餐廳,訂購美食,盡情享用!您訂購的商品會在短時間內外送到您手中,您也可追蹤預估抵達時間。

   bistro88 light 永春店

   bistro88 light 永春店

     •  
   25–35 分鐘
     •  
   15.00TWD 費用
     •  $$
    
   4.8

   三口勤美店

   三口勤美店

     •  
   45–55 分鐘
     •  
   15.00TWD 費用
     •  $$
    
   全新

   早睡晚起 Day 2 night

   買 1 送 1

   早睡晚起 Day 2 night

     •  
   30–40 分鐘
     •  
   25.00TWD 費用
     •  $
    
   4.8

   73 Rocklea

   73 Rocklea

   45–55 分鐘
     •  
   50.00TWD 費用
     •  $
    
   全新

   濰克早午餐 逢甲店

   濰克早午餐 逢甲店

     •  
   40–50 分鐘
     •  
   35.00TWD 費用
     •  $
    
   4.9

   米格魯早餐店

   米格魯早餐店

     •  
   45–55 分鐘
     •  
   45.00TWD 費用
     •  $
    
   全新

   艾初早午餐 大聖店

   艾初早午餐 大聖店

     •  
   15–25 分鐘
     •  
   25.00TWD 費用
     •  $
    
   4.9

   胖老闆早午餐

   買 1 送 1

   胖老闆早午餐

     •  
   35–45 分鐘
     •  
   35.00TWD 費用
     •  $
    
   5.0

   Q Burger 早午餐 台中精誠店

   Q Burger 早午餐 台中精誠店

     •  
   25–35 分鐘
     •  
   25.00TWD 費用
     •  $
    
   4.8

   薇麥蔬食咖啡

   薇麥蔬食咖啡

     •  
   20–30 分鐘
     •  
   20.00TWD 費用
     •  $
    
   4.8

   城市漢堡 學士店

   城市漢堡 學士店

     •  
   40–50 分鐘
     •  
   40.00TWD 費用
     •  $
    
   全新

   8.9早午餐

   8.9早午餐

     •  
   30–40 分鐘
     •  
   25.00TWD 費用
     •  $
    
   4.8

   歐吉茶行

   歐吉茶行

     •  
   50–60 分鐘
     •  
   40.00TWD 費用
     •  $
    
   4.8

   Mini布朗早午餐總店

   Mini布朗早午餐總店

     •  
   35–45 分鐘
     •  
   35.00TWD 費用
     •  $
    
   5.0

   太陽蛋廚房

   買 1 送 1

   太陽蛋廚房

     •  
   25–35 分鐘
     •  
   25.00TWD 費用
     •  $
    
   4.9

   Morni莫尼早午餐 重慶店

   Morni莫尼早午餐 重慶店

     •  
   25–35 分鐘
     •  
   30.00TWD 費用
     •  $
    
   4.9

   饗賀輕食館 華美店

   買 1 送 1

   饗賀輕食館 華美店

     •  
   30–40 分鐘
     •  
   30.00TWD 費用
     •  $
    
   4.9

   sister Brunch

   sister Brunch

   40–50 分鐘
     •  
   50.00TWD 費用
     •  $
    
   5.0

   歐浮找餐 進化店

   買 1 送 1

   歐浮找餐 進化店

   30–40 分鐘
     •  
   45.00TWD 費用
     •  $
    
   4.8

   邁早午餐 MIND Brunch

   邁早午餐 MIND Brunch

     •  
   45–55 分鐘
     •  
   45.00TWD 費用
     •  $
    
   全新

   里歐早午餐台中漢川店

   里歐早午餐台中漢川店

     •  
   25–35 分鐘
     •  
   25.00TWD 費用
     •  $
    
   4.8

   早安有喜 大墩店

   早安有喜 大墩店

     •  
   15–25 分鐘
     •  
   25.00TWD 費用
     •  $
    
   4.9

   忠孝夜市 吐司X吐司 早午餐

   買 1 送 1

   忠孝夜市 吐司X吐司 早午餐

     •  
   35–45 分鐘
     •  
   45.00TWD 費用
     •  $
    
   4.9

   Oh My 讚 早午餐

   Oh My 讚 早午餐

     •  
   30–40 分鐘
     •  
   30.00TWD 費用
     •  $
    
   4.6

   晨光早午餐

   買 1 送 1

   晨光早午餐

     •  
   40–50 分鐘
     •  
   40.00TWD 費用
     •  $
    
   5.0

   喜得炭火燒三明治 台中五常店

   喜得炭火燒三明治 台中五常店

     •  
   45–55 分鐘
     •  
   40.00TWD 費用
     •  $
    
   4.9

   Mary cafe Breakfast

   Mary cafe Breakfast

     •  
   40–50 分鐘
     •  
   45.00TWD 費用
     •  $
    
   5.0

   早好食早午餐

   買 1 送 1

   早好食早午餐

     •  
   20–30 分鐘
     •  
   25.00TWD 費用
     •  $
    
   4.9

   晨間享食早午餐

   買 1 送 1

   晨間享食早午餐

     •  
   45–55 分鐘
     •  
   45.00TWD 費用
     •  $
    
   4.8

   拉亞漢堡台中大進店

   拉亞漢堡台中大進店

     •  
   15–25 分鐘
     •  
   25.00TWD 費用
     •  $
    
   4.9

   喂早安 忠勇店

   喂早安 忠勇店

     •  
   35–45 分鐘
     •  
   40.00TWD 費用
     •  $
    
   5.0

   巴酷手作晨食l早午餐

   巴酷手作晨食l早午餐

   45–55 分鐘
     •  
   45.00TWD 費用
    
   4.9

   日安早午餐

   買 1 送 1

   日安早午餐

     •  
   35–45 分鐘
     •  
   45.00TWD 費用
     •  $
    
   4.9

   楓葉早午餐

   楓葉早午餐

   35–45 分鐘
     •  
   50.00TWD 費用
     •  $
    
   4.6

   快樂找餐店

   快樂找餐店

     •  
   35–45 分鐘
     •  
   35.00TWD 費用
     •  $
    
   4.9

   麥味登 台中民生店

   買 1 送 1

   麥味登 台中民生店

     •  
   15–25 分鐘
     •  
   30.00TWD 費用
     •  $
    
   4.9

   食刻早午餐

   食刻早午餐

     •  
   40–50 分鐘
     •  
   45.00TWD 費用
     •  $
    
   4.9

   西斯特早午餐

   買 1 送 1

   西斯特早午餐

   45–55 分鐘
     •  
   50.00TWD 費用
     •  $
    
   4.8

   早川店

   早川店

     •  
   30–40 分鐘
     •  
   40.00TWD 費用
     •  $
    
   全新

   太陽貝果 五常店

   太陽貝果 五常店

     •  
   30–40 分鐘
     •  
   40.00TWD 費用
     •  $
    
   4.9

   德春家

   德春家

     •  
   15–25 分鐘
     •  
   30.00TWD 費用
     •  $
    
   4.9

   晨喜廚房

   晨喜廚房

     •  
   30–40 分鐘
     •  
   35.00TWD 費用
     •  $
    
   4.5

   呷尚寶 台中朝馬店

   呷尚寶 台中朝馬店

     •  
   30–40 分鐘
     •  
   35.00TWD 費用
     •  $
    
   4.9

   Quinoa金瓦早午餐

   Quinoa金瓦早午餐

     •  
   20–30 分鐘
     •  
   25.00TWD 費用
     •  $
    
   5.0

   早安大墩

   早安大墩

     •  
   20–30 分鐘
     •  
   25.00TWD 費用
     •  $
    
   4.9

   早安咖啡晨食館 篤行店

   買 1 送 1

   早安咖啡晨食館 篤行店

     •  
   40–50 分鐘
     •  
   35.00TWD 費用
     •  $
    
   4.8

   渼饗手工早午餐

   渼饗手工早午餐

     •  
   25–35 分鐘
     •  
   40.00TWD 費用
     •  $
    
   4.9

   白米咖啡早午餐工坊 永福店

   白米咖啡早午餐工坊 永福店

     •  
   35–45 分鐘
     •  
   45.00TWD 費用
     •  $
    
   4.9

   咪亞 窩輕食早午餐

   咪亞 窩輕食早午餐

     •  
   35–45 分鐘
     •  
   45.00TWD 費用
     •  $
    
   5.0

   麥香屋早午餐

   麥香屋早午餐

     •  
   25–35 分鐘
     •  
   35.00TWD 費用
    
   4.9

   蓁仕堡中西式早餐

   蓁仕堡中西式早餐

     •  
   30–40 分鐘
     •  
   40.00TWD 費用
     •  $
    
   4.7

   雷克斯漢堡 台中昌平店

   雷克斯漢堡 台中昌平店

   50–60 分鐘
     •  
   50.00TWD 費用
     •  $
    
   4.7

   國王早午餐

   國王早午餐

     •  
   45–55 分鐘
     •  
   45.00TWD 費用
     •  $
    
   全新

   十二街蔬活館

   十二街蔬活館

     •  
   15–25 分鐘
     •  
   25.00TWD 費用
     •  $
    
   5.0

   艾克早餐店

   消費滿 $300 即可省下 $60

   艾克早餐店

     •  
   40–50 分鐘
     •  
   45.00TWD 費用
     •  $
    
   4.7

   倆手早午餐 南屯東興店

   倆手早午餐 南屯東興店

     •  
   25–35 分鐘
     •  
   35.00TWD 費用
     •  $
    
   4.7

   萊嚸早午餐

   萊嚸早午餐

   45–55 分鐘
     •  
   55.00TWD 費用
     •  $
    
   4.8

   逢甲夜市 荷菈早午餐

   逢甲夜市 荷菈早午餐

     •  
   40–50 分鐘
     •  
   35.00TWD 費用
     •  $
    
   全新

   白米咖啡早午餐工坊

   白米咖啡早午餐工坊

     •  
   20–30 分鐘
     •  
   35.00TWD 費用
     •  $
    
   4.7

   森活小語

   森活小語

     •  
   45–55 分鐘
     •  
   45.00TWD 費用
     •  $
    
   全新

   早安咖啡晨食館 北平店

   買 1 送 1

   早安咖啡晨食館 北平店

     •  
   40–50 分鐘
     •  
   45.00TWD 費用
     •  $
    
   4.9

   The Factory Mojocoffee

   The Factory Mojocoffee

     •  
   15–25 分鐘
     •  
   25.00TWD 費用
     •  $
    
   4.7

   漢堡大師 五權五店

   買 1 送 1

   漢堡大師 五權五店

     •  
   30–40 分鐘
     •  
   35.00TWD 費用
     •  $
    
   4.9

   饌樂早午餐

   消費滿 $300 即可省下 $60

   饌樂早午餐

     •  
   20–30 分鐘
     •  
   30.00TWD 費用
     •  $
    
   4.3

   麥香園精緻早午餐

   麥香園精緻早午餐

     •  
   10–20 分鐘
     •  
   20.00TWD 費用
     •  $
    
   5.0

   中華夜市 肉蛋吐司 紅茶牛奶

   中華夜市 肉蛋吐司 紅茶牛奶

     •  
   45–55 分鐘
     •  
   40.00TWD 費用
     •  $
    
   4.6

   方吐司早午餐

   方吐司早午餐

     •  
   10–20 分鐘
     •  
   25.00TWD 費用
     •  $
    
   4.9

   晨間廚房 台中何厝店

   晨間廚房 台中何厝店

     •  
   20–30 分鐘
     •  
   25.00TWD 費用
     •  $
    
   4.9

   一鮮堅持屋 太原店

   一鮮堅持屋 太原店

   35–45 分鐘
     •  
   50.00TWD 費用
     •  $
    
   4.9

   好晨時光

   買 1 送 1

   好晨時光

   40–50 分鐘
     •  
   50.00TWD 費用
     •  $
    
   全新

   太陽蛋廚房 大進店

   太陽蛋廚房 大進店

     •  
   25–35 分鐘
     •  
   25.00TWD 費用
     •  $
    
   5.0

   友品味早餐店 北屯店

   友品味早餐店 北屯店

   45–55 分鐘
     •  
   50.00TWD 費用
     •  $
    
   4.9

   葵花堡點早午餐 概念店

   葵花堡點早午餐 概念店

     •  
   40–50 分鐘
     •  
   50.00TWD 費用
     •  $
    
   5.0

   陽光芭比早餐

   陽光芭比早餐

   40–50 分鐘
     •  
   50.00TWD 費用
     •  $
    
   全新

   美滋美早餐店

   消費滿 $200 即可省下 $50

   美滋美早餐店

     •  
   20–30 分鐘
     •  
   25.00TWD 費用
     •  $
    
   4.8

   呷福順早午餐 總店

   買 1 送 1

   呷福順早午餐 總店

   45–55 分鐘
     •  
   50.00TWD 費用
     •  $
    
   全新

   得來素蔬食早午餐 台中昌平店

   得來素蔬食早午餐 台中昌平店

   40–50 分鐘
     •  
   50.00TWD 費用
     •  $
    
   4.9

   橙品早餐

   橙品早餐

     •  
   15–25 分鐘
     •  
   25.00TWD 費用
     •  $
    
   4.8

   逢甲夜市 Oh Ya 早午餐

   買 1 送 1

   逢甲夜市 Oh Ya 早午餐

     •  
   30–40 分鐘
     •  
   40.00TWD 費用
     •  $
    
   4.9

   早鳥早餐店

   早鳥早餐店

     •  
   25–35 分鐘
     •  
   40.00TWD 費用
     •  $
    
   5.0