Đó là Uber,
cho Captain Cookie & The Milkman
cho Captain Cookie & The Milkman
cho The Commodore Public House & Kitchen (Logan Circle)
cho Sprig and Sprout
cho Good Stuff Eatery
cho The Chickery
cho Church's Chicken
cho Absolute Noodle
cho The Little Beet
cho We, The Pizza
cho Fruitive (100% Plant-Based)
Nhận đồ ăn bạn muốn từ những nhà hàng Washington D.C. bạn yêu thích, được giao với tốc độ Uber.
Captain Cookie & The Milkman
The Commodore Public House & Kitchen (Logan Circle)
Sprig and Sprout
Good Stuff Eatery
The Chickery
Church's Chicken
Absolute Noodle
The Little Beet
We, The Pizza
Fruitive (100% Plant-Based)
Captain Cookie & The Milkman
The Commodore Public House & Kitchen (Logan Circle)
Sprig and Sprout
Good Stuff Eatery
The Chickery

Lựa chọn bạn muốn

Chúng tôi đang hợp tác với hơn một trăm điểm tốt nhất tại thành phố của bạn để tập hợp tất cả đồ ăn địa phương tốt nhất tại một nơi. Nếu bạn đang mong muốn đồ ăn, bạn có thể tìm trên UberEAT.

Tốc độ bạn cần

Bằng cách chạm vào mạng Uber, bạn có thể nhận được mọi thứ từ danh sách các nhà hàng địa phương của chúng tôi, một cách nhanh chóng. Đơn đặt hàng trung bình mất 35 phút từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.

Dịch vụ bạn yêu thích

Khi bạn đã sẵn sàng đặt hàng, bạn sẽ thấy số tiền tổng bao gồm cả giá đồ ăn và giá giao hàng. Không cần phải trả tiền boa. Thanh toán bằng tài khoản Uber của bạn và theo dõi đơn đặt hàng trên trang web khi đơn hàng đến với bạn.
Mong muốn. Chạm. Tận hưởng.
Với ứng dụng UberEAT, những nhà hàng địa phương yêu thích sẽ phục vụ bạn chỉ với một cú chạm.
Tải ứng dụng
Tải xuống trên App StoreTải trên Google Play
Bethesda Bagels (Dupont Circle)
$ • Breakfast & Brunch • Sandwiches
30 - 40 min