Đó là Uber,
cho BiBap
cho BiBap
cho Macintyre's (Cleveland Park)
cho McDonald's® (13Th & New York Avenue)
cho Republic Breakfast Taco
cho McDonald's® (17Th & Pennsylvania Avenue)
cho Le Grenier
cho DC Wisey's (Georgetown)
cho On Rye
cho Bao Dacious Buns & Bowls
cho Tropical Smoothie Cafe (Mt Vernon)
Đồ ăn từ những nhà hàng bạn yêu thích tại Washington Dc được giao với tốc độ Uber.
BiBap
Macintyre's (Cleveland Park)
McDonald's® (13Th & New York Avenue)
Republic Breakfast Taco
McDonald's® (17Th & Pennsylvania Avenue)
Le Grenier
DC Wisey's (Georgetown)
On Rye
Bao Dacious Buns & Bowls
Tropical Smoothie Cafe (Mt Vernon)
BiBap
Macintyre's (Cleveland Park)
McDonald's® (13Th & New York Avenue)
Republic Breakfast Taco
McDonald's® (17Th & Pennsylvania Avenue)

Lựa chọn bạn muốn

Chúng tôi đang hợp tác với hơn một trăm điểm tốt nhất tại thành phố của bạn để tập hợp tất cả đồ ăn địa phương tốt nhất tại một nơi. Nếu đang tìm đồ ăn, bạn có thể vào UberEATS.

Tốc độ bạn cần

Bằng cách chạm vào mạng Uber, bạn có thể nhận được mọi thứ từ danh sách các nhà hàng địa phương của chúng tôi, một cách nhanh chóng. Đơn đặt hàng trung bình mất 35 phút từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.

Dịch vụ bạn yêu thích

Khi bạn đã sẵn sàng đặt hàng, bạn sẽ thấy số tiền tổng bao gồm cả giá đồ ăn và giá giao hàng. Không cần phải trả tiền boa. Thanh toán bằng tài khoản Uber của bạn và theo dõi đơn đặt hàng trên trang web khi đơn hàng đến với bạn.
Chọn đồ ăn. Nhấn nút. Thưởng thức.
Với ứng dụng UberEAT, những nhà hàng địa phương yêu thích sẽ phục vụ bạn chỉ với một cú chạm.
Tải ứng dụng
Tải xuống trên App StoreTải trên Google Play
Bethesda Bagels (Dupont Circle)
$ • Breakfast and Brunch • Sandwiches
30 - 40 min