Đó là Uber,
cho Friends Kabob (DC)
cho Friends Kabob (DC)
cho Sakerum (DC)
cho Captain Cookie & The Milkman
cho Golden China
cho Ghibellina
cho Pizza Movers & Calzones
cho The Front Page
cho Lalibela Restaurant
cho Meat in a Box
cho Logan Tavern (Logan Circle)
Nhận đồ ăn bạn muốn từ những nhà hàng Washington D.C. bạn yêu thích, được giao với tốc độ Uber.
Friends Kabob (DC)
Sakerum (DC)
Captain Cookie & The Milkman
Golden China
Ghibellina
Pizza Movers & Calzones
The Front Page
Lalibela Restaurant
Meat in a Box
Logan Tavern (Logan Circle)
Friends Kabob (DC)
Sakerum (DC)
Captain Cookie & The Milkman
Golden China
Ghibellina

Lựa chọn bạn muốn

Chúng tôi đang hợp tác với hơn một trăm điểm tốt nhất tại thành phố của bạn để tập hợp tất cả đồ ăn địa phương tốt nhất tại một nơi. Nếu bạn đang mong muốn đồ ăn, bạn có thể tìm trên UberEAT.

Tốc độ bạn cần

Bằng cách chạm vào mạng Uber, bạn có thể nhận được mọi thứ từ danh sách các nhà hàng địa phương của chúng tôi, một cách nhanh chóng. Đơn đặt hàng trung bình mất 35 phút từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.

Dịch vụ bạn yêu thích

Khi bạn đã sẵn sàng đặt hàng, bạn sẽ thấy số tiền tổng bao gồm cả giá đồ ăn và giá giao hàng. Không cần phải trả tiền boa. Thanh toán bằng tài khoản Uber của bạn và theo dõi đơn đặt hàng trên trang web khi đơn hàng đến với bạn.
Mong muốn. Chạm. Tận hưởng.
Với ứng dụng UberEAT, những nhà hàng địa phương yêu thích sẽ phục vụ bạn chỉ với một cú chạm.
Tải ứng dụng
Tải xuống trên App StoreTải trên Google Play
Crown Fried Chicken
$ • Breakfast & Brunch • American
30 - 40 min