Đó là Uber,
cho Japango
cho Japango
cho Sukhothai (Parliament)
cho Fresh on Bloor
cho Canton Chilli
cho Hoops Sports Bar (Bremner)
cho Sukhothai (Wellington)
cho Fran's Restaurant (Victoria St)
cho The Boil Bar (Yonge St)
cho The Original Gyro Grill (Annex)
cho Kinton Ramen (Church)
Nhận đồ ăn bạn muốn từ những nhà hàng Toronto bạn yêu thích, được giao với tốc độ Uber.
Japango
Sukhothai (Parliament)
Fresh on Bloor
Canton Chilli
Hoops Sports Bar (Bremner)
Sukhothai (Wellington)
Fran's Restaurant (Victoria St)
The Boil Bar (Yonge St)
The Original Gyro Grill (Annex)
Kinton Ramen (Church)
Japango
Sukhothai (Parliament)
Fresh on Bloor
Canton Chilli
Hoops Sports Bar (Bremner)

Lựa chọn bạn muốn

Chúng tôi đang hợp tác với hơn một trăm điểm tốt nhất tại thành phố của bạn để tập hợp tất cả đồ ăn địa phương tốt nhất tại một nơi. Nếu bạn đang mong muốn đồ ăn, bạn có thể tìm trên UberEAT.

Tốc độ bạn cần

Bằng cách chạm vào mạng Uber, bạn có thể nhận được mọi thứ từ danh sách các nhà hàng địa phương của chúng tôi, một cách nhanh chóng. Đơn đặt hàng trung bình mất 35 phút từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.

Dịch vụ bạn yêu thích

Khi bạn đã sẵn sàng đặt hàng, bạn sẽ thấy số tiền tổng bao gồm cả giá đồ ăn và giá giao hàng. Không cần phải trả tiền boa. Thanh toán bằng tài khoản Uber của bạn và theo dõi đơn đặt hàng trên trang web khi đơn hàng đến với bạn.
Mong muốn. Chạm. Tận hưởng.
Với ứng dụng UberEAT, những nhà hàng địa phương yêu thích sẽ phục vụ bạn chỉ với một cú chạm.
Tải ứng dụng
Tải xuống trên App StoreTải trên Google Play
Sukhothai (Parliament)
$$ • Best of Toronto • Thai
30 - 40 min