Đó là Uber,
cho Impact Kitchen
cho Impact Kitchen
cho McDonald's (Yonge & Grenville)
cho 7 West Cafe
cho A&W (Queen & Palmerston)
cho Torsh Fine Persian Food
cho Hero Certified Burgers (Church & Wellesley)
cho Ghazale Restaurant (Wellesley)
cho Fran's Restaurant (College)
cho King Place Restaurant
cho Pizza Rustica
Đồ ăn từ những nhà hàng bạn yêu thích tại Toronto được giao với tốc độ Uber.
Impact Kitchen
McDonald's (Yonge & Grenville)
7 West Cafe
A&W (Queen & Palmerston)
Torsh Fine Persian Food
Hero Certified Burgers (Church & Wellesley)
Ghazale Restaurant (Wellesley)
Fran's Restaurant (College)
King Place Restaurant
Pizza Rustica
Impact Kitchen
McDonald's (Yonge & Grenville)
7 West Cafe
A&W (Queen & Palmerston)
Torsh Fine Persian Food

Lựa chọn bạn muốn

Chúng tôi đang hợp tác với hơn một trăm điểm tốt nhất tại thành phố của bạn để tập hợp tất cả đồ ăn địa phương tốt nhất tại một nơi. Nếu đang tìm đồ ăn, bạn có thể vào UberEATS.

Tốc độ bạn cần

Bằng cách chạm vào mạng Uber, bạn có thể nhận được mọi thứ từ danh sách các nhà hàng địa phương của chúng tôi, một cách nhanh chóng. Đơn đặt hàng trung bình mất 35 phút từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.

Dịch vụ bạn yêu thích

Khi bạn đã sẵn sàng đặt hàng, bạn sẽ thấy số tiền tổng bao gồm cả giá đồ ăn và giá giao hàng. Không cần phải trả tiền boa. Thanh toán bằng tài khoản Uber của bạn và theo dõi đơn đặt hàng trên trang web khi đơn hàng đến với bạn.
Chọn đồ ăn. Nhấn nút. Thưởng thức.
Với ứng dụng UberEAT, những nhà hàng địa phương yêu thích sẽ phục vụ bạn chỉ với một cú chạm.
Tải ứng dụng
Tải xuống trên App StoreTải trên Google Play
McDonald's (Yonge & Grenville)
30 - 40 min