Đó là Uber,
cho ブルックリン リボン フライ 原宿 Brooklyn Ribbon Fries Harajuku
cho ブルックリン リボン フライ 原宿 Brooklyn Ribbon Fries Harajuku
cho くんかれ大久保店 Kun Curry Okubo
cho モンサラットブランチクラブ Monsarrat Brunch Club
cho タコリッコ TACO RICO
cho 大戸屋ごはん処 渋谷文化村通り店 Ootoya Gohan-Dokoro Shibuya Bunkamura
cho カレー草枕 新宿 Curry Kusamakura
cho 板前寿司 赤坂店 Itamae Sushi AKASAKA
cho 天空の月 Sky Moon
cho クリスピー クリーム ドーナツ 渋谷 Krispy Kreme Doughnuts Shibuya
cho 元祖 紙やき ホルモサ Horumosa
Nhận đồ ăn bạn muốn từ những nhà hàng Tokyo bạn yêu thích, được giao với tốc độ Uber.
ブルックリン リボン フライ 原宿 Brooklyn Ribbon Fries Harajuku
くんかれ大久保店 Kun Curry Okubo
モンサラットブランチクラブ Monsarrat Brunch Club
タコリッコ TACO RICO
大戸屋ごはん処 渋谷文化村通り店 Ootoya Gohan-Dokoro Shibuya Bunkamura
カレー草枕 新宿 Curry Kusamakura
板前寿司 赤坂店 Itamae Sushi AKASAKA
天空の月 Sky Moon
クリスピー クリーム ドーナツ 渋谷 Krispy Kreme Doughnuts Shibuya
元祖 紙やき ホルモサ Horumosa
ブルックリン リボン フライ 原宿 Brooklyn Ribbon Fries Harajuku
くんかれ大久保店 Kun Curry Okubo
モンサラットブランチクラブ Monsarrat Brunch Club
タコリッコ TACO RICO
大戸屋ごはん処 渋谷文化村通り店 Ootoya Gohan-Dokoro Shibuya Bunkamura

Lựa chọn bạn muốn

Chúng tôi đang hợp tác với hơn một trăm điểm tốt nhất tại thành phố của bạn để tập hợp tất cả đồ ăn địa phương tốt nhất tại một nơi. Nếu bạn đang mong muốn đồ ăn, bạn có thể tìm trên UberEAT.

Tốc độ bạn cần

Bằng cách chạm vào mạng Uber, bạn có thể nhận được mọi thứ từ danh sách các nhà hàng địa phương của chúng tôi, một cách nhanh chóng. Đơn đặt hàng trung bình mất 35 phút từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.

Dịch vụ bạn yêu thích

Khi bạn đã sẵn sàng đặt hàng, bạn sẽ thấy số tiền tổng bao gồm cả giá đồ ăn và giá giao hàng. Không cần phải trả tiền boa. Thanh toán bằng tài khoản Uber của bạn và theo dõi đơn đặt hàng trên trang web khi đơn hàng đến với bạn.
Mong muốn. Chạm. Tận hưởng.
Với ứng dụng UberEAT, những nhà hàng địa phương yêu thích sẽ phục vụ bạn chỉ với một cú chạm.
Tải ứng dụng
Tải xuống trên App StoreTải trên Google Play
くんかれ大久保店 Kun Curry Okubo
• インド料理
30 - 40 min