Đó là Uber,
cho Miguels Mexican Seafood & Grill
cho Miguels Mexican Seafood & Grill
cho McDonald's® (501 E DR M L K JR DR)
cho BurgerFi (SoHo)
cho The Nutrition Factory Tampa
cho La Segunda Central Bakery
cho 4Rivers Smokehouse (South Tampa)
cho Hao Wah
cho La Teresita RESTAURANT
cho Mr. Empanada (West Tampa)
cho Bella's Italian Café
Đồ ăn từ những nhà hàng bạn yêu thích tại Tampa được giao với tốc độ Uber.
Miguels Mexican Seafood & Grill
McDonald's® (501 E DR M L K JR DR)
BurgerFi (SoHo)
The Nutrition Factory Tampa
La Segunda Central Bakery
4Rivers Smokehouse (South Tampa)
Hao Wah
La Teresita RESTAURANT
Mr. Empanada (West Tampa)
Bella's Italian Café
Miguels Mexican Seafood & Grill
McDonald's® (501 E DR M L K JR DR)
BurgerFi (SoHo)
The Nutrition Factory Tampa
La Segunda Central Bakery

Lựa chọn bạn muốn

Chúng tôi đang hợp tác với hơn một trăm điểm tốt nhất tại thành phố của bạn để tập hợp tất cả đồ ăn địa phương tốt nhất tại một nơi. Nếu đang tìm đồ ăn, bạn có thể vào UberEATS.

Tốc độ bạn cần

Bằng cách chạm vào mạng Uber, bạn có thể nhận được mọi thứ từ danh sách các nhà hàng địa phương của chúng tôi, một cách nhanh chóng. Đơn đặt hàng trung bình mất 35 phút từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.

Dịch vụ bạn yêu thích

Khi đã sẵn sàng đặt hàng, bạn sẽ thấy tổng chi phí bao gồm cả giá đồ ăn và giá giao hàng. Hãy thanh toán bằng tài khoản Uber và theo dõi đơn hàng từ khi ở nhà hàng đến khi tới chỗ bạn.
Chọn đồ ăn. Nhấn nút. Thưởng thức.
Với ứng dụng UberEAT, những nhà hàng địa phương yêu thích sẽ phục vụ bạn chỉ với một cú chạm.
Tải ứng dụng
Tải xuống trên App StoreTải trên Google Play