Đó là Uber,
cho McDonald's® (Seattle Center)
cho McDonald's® (Seattle Center)
cho McDonald's® (Seattle-Westlake)
cho Shawarma King
cho Newport Poke
cho Midnight Cookie Co.
cho Jai Thai
cho Mediterranean Express
cho Nate's Wings and Waffles
cho Vinason Pho & Grill
cho Ichiro Sushi and Teriyaki
Đồ ăn từ những nhà hàng bạn yêu thích tại Seattle được giao với tốc độ Uber.
McDonald's® (Seattle Center)
McDonald's® (Seattle-Westlake)
Shawarma King
Newport Poke
Midnight Cookie Co.
Jai Thai
Mediterranean Express
Nate's Wings and Waffles
Vinason Pho & Grill
Ichiro Sushi and Teriyaki
McDonald's® (Seattle Center)
McDonald's® (Seattle-Westlake)
Shawarma King
Newport Poke
Midnight Cookie Co.

Lựa chọn bạn muốn

Chúng tôi đang hợp tác với hơn một trăm điểm tốt nhất tại thành phố của bạn để tập hợp tất cả đồ ăn địa phương tốt nhất tại một nơi. Nếu đang tìm đồ ăn, bạn có thể vào UberEATS.

Tốc độ bạn cần

Bằng cách chạm vào mạng Uber, bạn có thể nhận được mọi thứ từ danh sách các nhà hàng địa phương của chúng tôi, một cách nhanh chóng. Đơn đặt hàng trung bình mất 35 phút từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.

Dịch vụ bạn yêu thích

Khi đã sẵn sàng đặt hàng, bạn sẽ thấy tổng chi phí bao gồm cả giá đồ ăn và giá giao hàng. Hãy thanh toán bằng tài khoản Uber và theo dõi đơn hàng từ khi ở nhà hàng đến khi tới chỗ bạn.
Chọn đồ ăn. Nhấn nút. Thưởng thức.
Với ứng dụng UberEAT, những nhà hàng địa phương yêu thích sẽ phục vụ bạn chỉ với một cú chạm.
Tải xuống trên App StoreTải trên Google Play