Đó là Uber,
cho T Deli
cho T Deli
cho Sombrero Mexican Food - South Park
cho Whiskey Girl
cho Broken Yolk Cafe - Mission Valley
cho Sipz Vegetarian Fusion Cafe- North Park
cho California's Taco Shop
cho Thai Chef Saranya - Little Italy
cho Taco Picasso Food Truck
cho American Flavors Food Truck
cho Imperial Fish Market
Nhận đồ ăn bạn muốn từ những nhà hàng San Diego bạn yêu thích, được giao với tốc độ Uber.
T Deli
Sombrero Mexican Food - South Park
Whiskey Girl
Broken Yolk Cafe - Mission Valley
Sipz Vegetarian Fusion Cafe- North Park
California's Taco Shop
Thai Chef Saranya - Little Italy
Taco Picasso Food Truck
American Flavors Food Truck
Imperial Fish Market
T Deli
Sombrero Mexican Food - South Park
Whiskey Girl
Broken Yolk Cafe - Mission Valley
Sipz Vegetarian Fusion Cafe- North Park

Lựa chọn bạn muốn

Chúng tôi đang hợp tác với hơn một trăm điểm tốt nhất tại thành phố của bạn để tập hợp tất cả đồ ăn địa phương tốt nhất tại một nơi. Nếu bạn đang mong muốn đồ ăn, bạn có thể tìm trên UberEAT.

Tốc độ bạn cần

Bằng cách chạm vào mạng Uber, bạn có thể nhận được mọi thứ từ danh sách các nhà hàng địa phương của chúng tôi, một cách nhanh chóng. Đơn đặt hàng trung bình mất 35 phút từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.

Dịch vụ bạn yêu thích

Khi bạn đã sẵn sàng đặt hàng, bạn sẽ thấy số tiền tổng bao gồm cả giá đồ ăn và giá giao hàng. Không cần phải trả tiền boa. Thanh toán bằng tài khoản Uber của bạn và theo dõi đơn đặt hàng trên trang web khi đơn hàng đến với bạn.
Mong muốn. Chạm. Tận hưởng.
Với ứng dụng UberEAT, những nhà hàng địa phương yêu thích sẽ phục vụ bạn chỉ với một cú chạm.
Tải ứng dụng
Tải xuống trên App StoreTải trên Google Play
Sombrero Mexican Food - South Park
$ • Breakfast & Brunch • Mexican
30 - 40 min