Đó là Uber,
cho Carnitas Snack Shack
cho Carnitas Snack Shack
cho McDonald's® (1280 12Th St)
cho Filiberto's Mexican Food
cho Jack in the Box (1619 Pacific Hwy)
cho Samba Brazilian Cuisine
cho Gaslamp Pizza
cho Cafe de L' Opera - Fifth Ave
cho Mango's Fruit Bar
cho New Orleans Food Truck
cho Na Pali Coast Frozen Organics
Đồ ăn từ những nhà hàng bạn yêu thích tại San Diego được giao với tốc độ Uber.
Carnitas Snack Shack
McDonald's® (1280 12Th St)
Filiberto's Mexican Food
Jack in the Box (1619 Pacific Hwy)
Samba Brazilian Cuisine
Gaslamp Pizza
Cafe de L' Opera - Fifth Ave
Mango's Fruit Bar
New Orleans Food Truck
Na Pali Coast Frozen Organics
Carnitas Snack Shack
McDonald's® (1280 12Th St)
Filiberto's Mexican Food
Jack in the Box (1619 Pacific Hwy)
Samba Brazilian Cuisine

Lựa chọn bạn muốn

Chúng tôi đang hợp tác với hơn một trăm điểm tốt nhất tại thành phố của bạn để tập hợp tất cả đồ ăn địa phương tốt nhất tại một nơi. Nếu đang tìm đồ ăn, bạn có thể vào UberEATS.

Tốc độ bạn cần

Bằng cách chạm vào mạng Uber, bạn có thể nhận được mọi thứ từ danh sách các nhà hàng địa phương của chúng tôi, một cách nhanh chóng. Đơn đặt hàng trung bình mất 35 phút từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.

Dịch vụ bạn yêu thích

Khi bạn đã sẵn sàng đặt hàng, bạn sẽ thấy số tiền tổng bao gồm cả giá đồ ăn và giá giao hàng. Không cần phải trả tiền boa. Thanh toán bằng tài khoản Uber của bạn và theo dõi đơn đặt hàng trên trang web khi đơn hàng đến với bạn.
Chọn đồ ăn. Nhấn nút. Thưởng thức.
Với ứng dụng UberEAT, những nhà hàng địa phương yêu thích sẽ phục vụ bạn chỉ với một cú chạm.
Tải ứng dụng
Tải xuống trên App StoreTải trên Google Play
McDonald's® (1280 12Th St)
$ • American • Fast Food • Burgers
30 - 40 min