Đó là Uber,
cho 27th. Avenue Bar & Grill
cho 27th. Avenue Bar & Grill
cho McDonald's® (7Th Ave & Van Buren)
cho Panda Express (Phoenix) 998 E Indian School Rd
cho McDonald's® (7Th St & Freeway)
cho Pita Jungle (7th St & Missouri Ave)
cho Delux Burger
cho Hooters (Van Buren & 7th St)
cho The Vig - (40th St & E Indian School Rd)
cho Lenny's Burger (Central & Thomas)
cho Autumn Court Chinese
Đồ ăn từ những nhà hàng bạn yêu thích tại Phoenix được giao với tốc độ Uber.
27th. Avenue Bar & Grill
McDonald's® (7Th Ave & Van Buren)
Panda Express (Phoenix) 998 E Indian School Rd
McDonald's® (7Th St & Freeway)
Pita Jungle (7th St & Missouri Ave)
Delux Burger
Hooters (Van Buren & 7th St)
The Vig - (40th St & E Indian School Rd)
Lenny's Burger (Central & Thomas)
Autumn Court Chinese
27th. Avenue Bar & Grill
McDonald's® (7Th Ave & Van Buren)
Panda Express (Phoenix) 998 E Indian School Rd
McDonald's® (7Th St & Freeway)
Pita Jungle (7th St & Missouri Ave)

Lựa chọn bạn muốn

Chúng tôi đang hợp tác với hơn một trăm điểm tốt nhất tại thành phố của bạn để tập hợp tất cả đồ ăn địa phương tốt nhất tại một nơi. Nếu đang tìm đồ ăn, bạn có thể vào UberEATS.

Tốc độ bạn cần

Bằng cách chạm vào mạng Uber, bạn có thể nhận được mọi thứ từ danh sách các nhà hàng địa phương của chúng tôi, một cách nhanh chóng. Đơn đặt hàng trung bình mất 35 phút từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.

Dịch vụ bạn yêu thích

Khi bạn đã sẵn sàng đặt hàng, bạn sẽ thấy số tiền tổng bao gồm cả giá đồ ăn và giá giao hàng. Không cần phải trả tiền boa. Thanh toán bằng tài khoản Uber của bạn và theo dõi đơn đặt hàng trên trang web khi đơn hàng đến với bạn.
Chọn đồ ăn. Nhấn nút. Thưởng thức.
Với ứng dụng UberEAT, những nhà hàng địa phương yêu thích sẽ phục vụ bạn chỉ với một cú chạm.
Tải ứng dụng
Tải xuống trên App StoreTải trên Google Play
McDonald's® (7Th Ave & Van Buren)
$ • American • Fast Food • Burgers
30 - 40 min