Đó là Uber,
cho Fired Pie (Collier Center)
cho Fired Pie (Collier Center)
cho McDonald's® (7th St & Mcdowell)
cho 5 & Diner - Phoenix
cho Totally Baked Cookie Co.
cho The Corner Deli
cho Los Armandos Mexican Food
cho Over Easy (Arcadia)
cho The Vig - Arcadia
cho Zookz Sandwiches
cho Burger Shoppe - 27th Ave
Đồ ăn từ những nhà hàng bạn yêu thích tại Phoenix được giao với tốc độ Uber.
Fired Pie (Collier Center)
McDonald's® (7th St & Mcdowell)
5 & Diner - Phoenix
Totally Baked Cookie Co.
The Corner Deli
Los Armandos Mexican Food
Over Easy (Arcadia)
The Vig - Arcadia
Zookz Sandwiches
Burger Shoppe - 27th Ave
Fired Pie (Collier Center)
McDonald's® (7th St & Mcdowell)
5 & Diner - Phoenix
Totally Baked Cookie Co.
The Corner Deli

Lựa chọn bạn muốn

Chúng tôi đang hợp tác với hơn một trăm điểm tốt nhất tại thành phố của bạn để tập hợp tất cả đồ ăn địa phương tốt nhất tại một nơi. Nếu đang tìm đồ ăn, bạn có thể vào UberEATS.

Tốc độ bạn cần

Bằng cách chạm vào mạng Uber, bạn có thể nhận được mọi thứ từ danh sách các nhà hàng địa phương của chúng tôi, một cách nhanh chóng. Đơn đặt hàng trung bình mất 35 phút từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.

Dịch vụ bạn yêu thích

Khi bạn đã sẵn sàng đặt hàng, bạn sẽ thấy số tiền tổng bao gồm cả giá đồ ăn và giá giao hàng. Không cần phải trả tiền boa. Thanh toán bằng tài khoản Uber của bạn và theo dõi đơn đặt hàng trên trang web khi đơn hàng đến với bạn.
Chọn đồ ăn. Nhấn nút. Thưởng thức.
Với ứng dụng UberEAT, những nhà hàng địa phương yêu thích sẽ phục vụ bạn chỉ với một cú chạm.
Tải ứng dụng
Tải xuống trên App StoreTải trên Google Play
McDonald's® (7th St & Mcdowell)
$ • American • Fast Food • Burgers
30 - 40 min