Đó là Uber,
cho McDonald's® - West Village (Ave of Americas)
cho McDonald's® - West Village (Ave of Americas)
cho McDonald's® - Midtown West (8th Ave & 34th)
cho McDonald's® - Chelsea (8th Ave & 26th)
cho McDonald's® - Flatiron (26 E 23rd St)
cho Westville West - West Village
cho McDonald's® - Chelsea (6th Ave & 28th)
cho McDonald's® - Midtown West (6th Ave & 36th)
cho Petey's Burger - Long Island City
cho McDonald's® - Kips Bay (Park Ave S)
cho Westville East - East Village
Đồ ăn từ những nhà hàng bạn yêu thích tại New York được giao với tốc độ Uber.
McDonald's® - West Village (Ave of Americas)
McDonald's® - Midtown West (8th Ave & 34th)
McDonald's® - Chelsea (8th Ave & 26th)
McDonald's® - Flatiron (26 E 23rd St)
Westville West - West Village
McDonald's® - Chelsea (6th Ave & 28th)
McDonald's® - Midtown West (6th Ave & 36th)
Petey's Burger - Long Island City
McDonald's® - Kips Bay (Park Ave S)
Westville East - East Village
McDonald's® - West Village (Ave of Americas)
McDonald's® - Midtown West (8th Ave & 34th)
McDonald's® - Chelsea (8th Ave & 26th)
McDonald's® - Flatiron (26 E 23rd St)
Westville West - West Village

Lựa chọn bạn muốn

Chúng tôi đang hợp tác với hơn một trăm điểm tốt nhất tại thành phố của bạn để tập hợp tất cả đồ ăn địa phương tốt nhất tại một nơi. Nếu đang tìm đồ ăn, bạn có thể vào UberEATS.

Tốc độ bạn cần

Bằng cách chạm vào mạng Uber, bạn có thể nhận được mọi thứ từ danh sách các nhà hàng địa phương của chúng tôi, một cách nhanh chóng. Đơn đặt hàng trung bình mất 35 phút từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.

Dịch vụ bạn yêu thích

Khi đã sẵn sàng đặt hàng, bạn sẽ thấy tổng chi phí bao gồm cả giá đồ ăn và giá giao hàng. Hãy thanh toán bằng tài khoản Uber và theo dõi đơn hàng từ khi ở nhà hàng đến khi tới chỗ bạn.
Chọn đồ ăn. Nhấn nút. Thưởng thức.
Với ứng dụng UberEAT, những nhà hàng địa phương yêu thích sẽ phục vụ bạn chỉ với một cú chạm.
Tải ứng dụng
Tải xuống trên App StoreTải trên Google Play