Đó là Uber,
cho Blossom du Jour - Hell's Kitchen
cho Blossom du Jour - Hell's Kitchen
cho New York Thai Grill & Sushi Bar - Midtown East
cho Artichoke Basille's Pizza (East Village)
cho Tivoli Cafe and Grill - Gramercy
cho Gemini Diner - Murray Hill
cho Hollywood Diner - Union Square
cho Turkiss - Greenwich Village
cho Fiore's Pizza
cho Halal Kharian Deli
cho Tagine Fine Moroccan Cuisine - Midtown West
Đồ ăn từ những nhà hàng bạn yêu thích tại New York được giao với tốc độ Uber.
Blossom du Jour - Hell's Kitchen
New York Thai Grill & Sushi Bar - Midtown East
Artichoke Basille's Pizza (East Village)
Tivoli Cafe and Grill - Gramercy
Gemini Diner - Murray Hill
Hollywood Diner - Union Square
Turkiss - Greenwich Village
Fiore's Pizza
Halal Kharian Deli
Tagine Fine Moroccan Cuisine - Midtown West
Blossom du Jour - Hell's Kitchen
New York Thai Grill & Sushi Bar - Midtown East
Artichoke Basille's Pizza (East Village)
Tivoli Cafe and Grill - Gramercy
Gemini Diner - Murray Hill

Lựa chọn bạn muốn

Chúng tôi đang hợp tác với hơn một trăm điểm tốt nhất tại thành phố của bạn để tập hợp tất cả đồ ăn địa phương tốt nhất tại một nơi. Nếu đang tìm đồ ăn, bạn có thể vào UberEATS.

Tốc độ bạn cần

Bằng cách chạm vào mạng Uber, bạn có thể nhận được mọi thứ từ danh sách các nhà hàng địa phương của chúng tôi, một cách nhanh chóng. Đơn đặt hàng trung bình mất 35 phút từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.

Dịch vụ bạn yêu thích

Khi bạn đã sẵn sàng đặt hàng, bạn sẽ thấy số tiền tổng bao gồm cả giá đồ ăn và giá giao hàng. Không cần phải trả tiền boa. Thanh toán bằng tài khoản Uber của bạn và theo dõi đơn đặt hàng trên trang web khi đơn hàng đến với bạn.
Chọn đồ ăn. Nhấn nút. Thưởng thức.
Với ứng dụng UberEAT, những nhà hàng địa phương yêu thích sẽ phục vụ bạn chỉ với một cú chạm.
Tải ứng dụng
Tải xuống trên App StoreTải trên Google Play
New York Thai Grill & Sushi Bar - Midtown East
$$ • Thai • Sushi • Asian
30 - 40 min