Đó là Uber,
cho McDonald's® (Nash - Broadway & I-40)
cho McDonald's® (Nash - Broadway & I-40)
cho Best Wok
cho Hattie B's (Melrose)
cho The Eastern Peak
cho Roma Pizza & Pasta (West End)
cho Five Guys (2018 West End)
cho Tequila's Mexican Restaurant
cho Nicoletto's Italian Kitchen
cho Tavern
cho Mafiaoza's (12th S)
Đồ ăn từ những nhà hàng bạn yêu thích tại Nashville được giao với tốc độ Uber.
McDonald's® (Nash - Broadway & I-40)
Best Wok
Hattie B's (Melrose)
The Eastern Peak
Roma Pizza & Pasta (West End)
Five Guys (2018 West End)
Tequila's Mexican Restaurant
Nicoletto's Italian Kitchen
Tavern
Mafiaoza's (12th S)
McDonald's® (Nash - Broadway & I-40)
Best Wok
Hattie B's (Melrose)
The Eastern Peak
Roma Pizza & Pasta (West End)

Lựa chọn bạn muốn

Chúng tôi đang hợp tác với hơn một trăm điểm tốt nhất tại thành phố của bạn để tập hợp tất cả đồ ăn địa phương tốt nhất tại một nơi. Nếu đang tìm đồ ăn, bạn có thể vào UberEATS.

Tốc độ bạn cần

Bằng cách chạm vào mạng Uber, bạn có thể nhận được mọi thứ từ danh sách các nhà hàng địa phương của chúng tôi, một cách nhanh chóng. Đơn đặt hàng trung bình mất 35 phút từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.

Dịch vụ bạn yêu thích

Khi đã sẵn sàng đặt hàng, bạn sẽ thấy tổng chi phí bao gồm cả giá đồ ăn và giá giao hàng. Hãy thanh toán bằng tài khoản Uber và theo dõi đơn hàng từ khi ở nhà hàng đến khi tới chỗ bạn.
Chọn đồ ăn. Nhấn nút. Thưởng thức.
Với ứng dụng UberEAT, những nhà hàng địa phương yêu thích sẽ phục vụ bạn chỉ với một cú chạm.
Tải ứng dụng
Tải xuống trên App StoreTải trên Google Play