Đó là Uber,
cho Chi Mei
cho Chi Mei
cho Макдоналдс — Маросейка
cho Макдоналдс — Газетный
cho Гриль & Гирос — Таганская
cho Макдоналдс — Манежная
cho Wokker - Кожевническая
cho Zotman pizza pie — Б.Никитская
cho ДвижОк — Манежная
cho НЯ / NHA
cho Точка Дзы — Цветной
Đồ ăn từ những nhà hàng bạn yêu thích tại Moscow được giao với tốc độ Uber.
Chi Mei
Макдоналдс — Маросейка
Макдоналдс — Газетный
Гриль & Гирос — Таганская
Макдоналдс — Манежная
Wokker - Кожевническая
Zotman pizza pie — Б.Никитская
ДвижОк — Манежная
НЯ / NHA
Точка Дзы — Цветной
Chi Mei
Макдоналдс — Маросейка
Макдоналдс — Газетный
Гриль & Гирос — Таганская
Макдоналдс — Манежная

Lựa chọn bạn muốn

Chúng tôi đang hợp tác với hơn một trăm điểm tốt nhất tại thành phố của bạn để tập hợp tất cả đồ ăn địa phương tốt nhất tại một nơi. Nếu đang tìm đồ ăn, bạn có thể vào UberEATS.

Tốc độ bạn cần

Bằng cách chạm vào mạng Uber, bạn có thể nhận được mọi thứ từ danh sách các nhà hàng địa phương của chúng tôi, một cách nhanh chóng. Đơn đặt hàng trung bình mất 35 phút từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.

Dịch vụ bạn yêu thích

Khi đã sẵn sàng đặt hàng, bạn sẽ thấy tổng chi phí bao gồm cả giá đồ ăn và giá giao hàng. Hãy thanh toán bằng tài khoản Uber và theo dõi đơn hàng từ khi ở nhà hàng đến khi tới chỗ bạn.
Chọn đồ ăn. Nhấn nút. Thưởng thức.
Với ứng dụng UberEAT, những nhà hàng địa phương yêu thích sẽ phục vụ bạn chỉ với một cú chạm.
Tải xuống trên App StoreTải trên Google Play