Đó là Uber,
cho Sushi Maki (Coral Gables)
cho Sushi Maki (Coral Gables)
cho McDonald's® (Miami, 36Th/22Nd)
cho McDonald's® (29Th & 8Th)
cho Subway (901 NW 17 St)
cho Montes de Oca Original Pizza Cubana
cho Airport Cafe & Liquors (Doral)
cho Sabor Fit
cho I Am Latin Cafe (Brownsville)
cho Cafe Tony
cho Empanadas 305 (Hialeah Drive)
Đồ ăn từ những nhà hàng bạn yêu thích tại Miami được giao với tốc độ Uber.
Sushi Maki (Coral Gables)
McDonald's® (Miami, 36Th/22Nd)
McDonald's® (29Th & 8Th)
Subway (901 NW 17 St)
Montes de Oca Original Pizza Cubana
Airport Cafe & Liquors (Doral)
Sabor Fit
I Am Latin Cafe (Brownsville)
Cafe Tony
Empanadas 305 (Hialeah Drive)
Sushi Maki (Coral Gables)
McDonald's® (Miami, 36Th/22Nd)
McDonald's® (29Th & 8Th)
Subway (901 NW 17 St)
Montes de Oca Original Pizza Cubana

Lựa chọn bạn muốn

Chúng tôi đang hợp tác với hơn một trăm điểm tốt nhất tại thành phố của bạn để tập hợp tất cả đồ ăn địa phương tốt nhất tại một nơi. Nếu đang tìm đồ ăn, bạn có thể vào UberEATS.

Tốc độ bạn cần

Bằng cách chạm vào mạng Uber, bạn có thể nhận được mọi thứ từ danh sách các nhà hàng địa phương của chúng tôi, một cách nhanh chóng. Đơn đặt hàng trung bình mất 35 phút từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.

Dịch vụ bạn yêu thích

Khi bạn đã sẵn sàng đặt hàng, bạn sẽ thấy số tiền tổng bao gồm cả giá đồ ăn và giá giao hàng. Không cần phải trả tiền boa. Thanh toán bằng tài khoản Uber của bạn và theo dõi đơn đặt hàng trên trang web khi đơn hàng đến với bạn.
Chọn đồ ăn. Nhấn nút. Thưởng thức.
Với ứng dụng UberEAT, những nhà hàng địa phương yêu thích sẽ phục vụ bạn chỉ với một cú chạm.
Tải ứng dụng
Tải xuống trên App StoreTải trên Google Play
McDonald's® (Miami, 36Th/22Nd)
30 - 40 min