Đó là Uber,
cho George Stone Crab
cho George Stone Crab
cho World Famous House of Mac
cho Salsa Fiesta Grill (Biscayne)
cho La Gringa Taco Shop
cho Jacalito Taqueria Mexicana (Coral Gables)
cho Natural Chicken Grill
cho Taqueria El Carnal
cho Gran Paris Bakery
cho Poke 305
cho Moshi Moshi (MiMo)
Nhận đồ ăn bạn muốn từ những nhà hàng Miami bạn yêu thích, được giao với tốc độ Uber.
George Stone Crab
World Famous House of Mac
Salsa Fiesta Grill (Biscayne)
La Gringa Taco Shop
Jacalito Taqueria Mexicana (Coral Gables)
Natural Chicken Grill
Taqueria El Carnal
Gran Paris Bakery
Poke 305
Moshi Moshi (MiMo)
George Stone Crab
World Famous House of Mac
Salsa Fiesta Grill (Biscayne)
La Gringa Taco Shop
Jacalito Taqueria Mexicana (Coral Gables)

Lựa chọn bạn muốn

Chúng tôi đang hợp tác với hơn một trăm điểm tốt nhất tại thành phố của bạn để tập hợp tất cả đồ ăn địa phương tốt nhất tại một nơi. Nếu bạn đang mong muốn đồ ăn, bạn có thể tìm trên UberEAT.

Tốc độ bạn cần

Bằng cách chạm vào mạng Uber, bạn có thể nhận được mọi thứ từ danh sách các nhà hàng địa phương của chúng tôi, một cách nhanh chóng. Đơn đặt hàng trung bình mất 35 phút từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.

Dịch vụ bạn yêu thích

Khi bạn đã sẵn sàng đặt hàng, bạn sẽ thấy số tiền tổng bao gồm cả giá đồ ăn và giá giao hàng. Không cần phải trả tiền boa. Thanh toán bằng tài khoản Uber của bạn và theo dõi đơn đặt hàng trên trang web khi đơn hàng đến với bạn.
Mong muốn. Chạm. Tận hưởng.
Với ứng dụng UberEAT, những nhà hàng địa phương yêu thích sẽ phục vụ bạn chỉ với một cú chạm.
Tải ứng dụng
Tải xuống trên App StoreTải trên Google Play
World Famous House of Mac
$$
30 - 40 min