Đó là Uber,
cho Chiquito & Co Fitzroy
cho Chiquito & Co Fitzroy
cho McDonald's® (Victoria Market)
cho McDonald's® (Swanston & Lonsdale)
cho Rocket Burgers & Fries
cho Stalactites
cho Spencer Kebab and Cafe
cho McDonald's® (Elizabeth Street)
cho Viva Kebabs
cho McDonald's® (Bourke St West)
cho Hollywood Hill
Đồ ăn từ những nhà hàng bạn yêu thích tại Melbourne được giao với tốc độ Uber.
Chiquito & Co Fitzroy
McDonald's® (Victoria Market)
McDonald's® (Swanston & Lonsdale)
Rocket Burgers & Fries
Stalactites
Spencer Kebab and Cafe
McDonald's® (Elizabeth Street)
Viva Kebabs
McDonald's® (Bourke St West)
Hollywood Hill
Chiquito & Co Fitzroy
McDonald's® (Victoria Market)
McDonald's® (Swanston & Lonsdale)
Rocket Burgers & Fries
Stalactites

Lựa chọn bạn muốn

Chúng tôi đang hợp tác với hơn một trăm điểm tốt nhất tại thành phố của bạn để tập hợp tất cả đồ ăn địa phương tốt nhất tại một nơi. Nếu đang tìm đồ ăn, bạn có thể vào UberEATS.

Tốc độ bạn cần

Bằng cách chạm vào mạng Uber, bạn có thể nhận được mọi thứ từ danh sách các nhà hàng địa phương của chúng tôi, một cách nhanh chóng. Đơn đặt hàng trung bình mất 35 phút từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.

Dịch vụ bạn yêu thích

Khi bạn đã sẵn sàng đặt hàng, bạn sẽ thấy số tiền tổng bao gồm cả giá đồ ăn và giá giao hàng. Không cần phải trả tiền boa. Thanh toán bằng tài khoản Uber của bạn và theo dõi đơn đặt hàng trên trang web khi đơn hàng đến với bạn.
Chọn đồ ăn. Nhấn nút. Thưởng thức.
Với ứng dụng UberEAT, những nhà hàng địa phương yêu thích sẽ phục vụ bạn chỉ với một cú chạm.
Tải xuống trên App StoreTải trên Google Play
McDonald's® (Victoria Market)
$ • Fast Food • American • Burger
30 - 40 min