Đó là Uber,
cho KFC, Ellis Park
cho KFC, Ellis Park
cho McDonald's®, Parktown
cho McDonald's®, Braamfontein
cho Love Food
cho Wimpy, Newtown Junction
cho Spur, Falcon Peak
cho Wimpy, Fordsburg (Halal)
cho Spur, Pensacola (Halal)
cho Philly Cheesesteak Co, Newtown
cho Bannister Hotel
Đồ ăn từ những nhà hàng bạn yêu thích tại Johannesburg được giao với tốc độ Uber.
KFC, Ellis Park
McDonald's®, Parktown
McDonald's®, Braamfontein
Love Food
Wimpy, Newtown Junction
Spur, Falcon Peak
Wimpy, Fordsburg (Halal)
Spur, Pensacola (Halal)
Philly Cheesesteak Co, Newtown
Bannister Hotel
KFC, Ellis Park
McDonald's®, Parktown
McDonald's®, Braamfontein
Love Food
Wimpy, Newtown Junction

Lựa chọn bạn muốn

Chúng tôi đang hợp tác với hơn một trăm điểm tốt nhất tại thành phố của bạn để tập hợp tất cả đồ ăn địa phương tốt nhất tại một nơi. Nếu đang tìm đồ ăn, bạn có thể vào UberEATS.

Tốc độ bạn cần

Bằng cách chạm vào mạng Uber, bạn có thể nhận được mọi thứ từ danh sách các nhà hàng địa phương của chúng tôi, một cách nhanh chóng. Đơn đặt hàng trung bình mất 35 phút từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.

Dịch vụ bạn yêu thích

Khi đã sẵn sàng đặt hàng, bạn sẽ thấy tổng chi phí bao gồm cả giá đồ ăn và giá giao hàng. Hãy thanh toán bằng tài khoản Uber và theo dõi đơn hàng từ khi ở nhà hàng đến khi tới chỗ bạn.
Chọn đồ ăn. Nhấn nút. Thưởng thức.
Tải ứng dụng
Tải xuống trên App StoreTải trên Google Play