Đó là Uber,
cho The Halal Guys - Montrose
cho The Halal Guys - Montrose
cho McDonald's® (2017 S Main)
cho The Burger Joint
cho Adair Kitchen
cho Les Givral's
cho Asia Market Thai Restaurant (Fulton)
cho Tacos A Go Go - Downtown
cho Pepperoni's - Montrose
cho Gyro King - Food Truck
cho Freshii (Gray St & Bagby St)
Đồ ăn từ những nhà hàng bạn yêu thích tại Houston được giao với tốc độ Uber.
The Halal Guys - Montrose
McDonald's® (2017 S Main)
The Burger Joint
Adair Kitchen
Les Givral's
Asia Market Thai Restaurant (Fulton)
Tacos A Go Go - Downtown
Pepperoni's - Montrose
Gyro King - Food Truck
Freshii (Gray St & Bagby St)
The Halal Guys - Montrose
McDonald's® (2017 S Main)
The Burger Joint
Adair Kitchen
Les Givral's

Lựa chọn bạn muốn

Chúng tôi đang hợp tác với hơn một trăm điểm tốt nhất tại thành phố của bạn để tập hợp tất cả đồ ăn địa phương tốt nhất tại một nơi. Nếu đang tìm đồ ăn, bạn có thể vào UberEATS.

Tốc độ bạn cần

Bằng cách chạm vào mạng Uber, bạn có thể nhận được mọi thứ từ danh sách các nhà hàng địa phương của chúng tôi, một cách nhanh chóng. Đơn đặt hàng trung bình mất 35 phút từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.

Dịch vụ bạn yêu thích

Khi đã sẵn sàng đặt hàng, bạn sẽ thấy tổng chi phí bao gồm cả giá đồ ăn và giá giao hàng. Hãy thanh toán bằng tài khoản Uber và theo dõi đơn hàng từ khi ở nhà hàng đến khi tới chỗ bạn.
Chọn đồ ăn. Nhấn nút. Thưởng thức.
Với ứng dụng UberEAT, những nhà hàng địa phương yêu thích sẽ phục vụ bạn chỉ với một cú chạm.
Tải ứng dụng
Tải xuống trên App StoreTải trên Google Play