Đó là Uber,
cho HOBNOB
cho HOBNOB
cho J.R. Crickets Downtown
cho Kelz Kitchen (Downtown)
cho Fish Bowl Poke
cho Gino's NY Pizza Bar (Lindbergh)
cho Jersey Mike's (Downtown)
cho Sweet Auburn BBQ (Virginia Highlands)
cho Bezoria
cho Caribbean Delight
cho CAFE + VELO
Nhận đồ ăn bạn muốn từ những nhà hàng Atlanta bạn yêu thích, được giao với tốc độ Uber.
HOBNOB
J.R. Crickets Downtown
Kelz Kitchen (Downtown)
Fish Bowl Poke
Gino's NY Pizza Bar (Lindbergh)
Jersey Mike's (Downtown)
Sweet Auburn BBQ (Virginia Highlands)
Bezoria
Caribbean Delight
CAFE + VELO
HOBNOB
J.R. Crickets Downtown
Kelz Kitchen (Downtown)
Fish Bowl Poke
Gino's NY Pizza Bar (Lindbergh)

Lựa chọn bạn muốn

Chúng tôi đang hợp tác với hơn một trăm điểm tốt nhất tại thành phố của bạn để tập hợp tất cả đồ ăn địa phương tốt nhất tại một nơi. Nếu bạn đang mong muốn đồ ăn, bạn có thể tìm trên UberEAT.

Tốc độ bạn cần

Bằng cách chạm vào mạng Uber, bạn có thể nhận được mọi thứ từ danh sách các nhà hàng địa phương của chúng tôi, một cách nhanh chóng. Đơn đặt hàng trung bình mất 35 phút từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.

Dịch vụ bạn yêu thích

Khi bạn đã sẵn sàng đặt hàng, bạn sẽ thấy số tiền tổng bao gồm cả giá đồ ăn và giá giao hàng. Không cần phải trả tiền boa. Thanh toán bằng tài khoản Uber của bạn và theo dõi đơn đặt hàng trên trang web khi đơn hàng đến với bạn.
Mong muốn. Chạm. Tận hưởng.
Với ứng dụng UberEAT, những nhà hàng địa phương yêu thích sẽ phục vụ bạn chỉ với một cú chạm.
Tải ứng dụng
Tải xuống trên App StoreTải trên Google Play
J.R. Crickets Downtown
$ • Bar Food • Wings
30 - 40 min