Đó là Uber,
cho Mayur
cho Mayur
cho Poké Perfect - Prinsengracht
cho McDonald's - Muntplein
cho Salsa Shop - Kinkerstraat • Free Delivery!
cho Salsa Shop - Ferdinand Bolstraat • Free Delivery!
cho McDonald's - Leidsestraat
cho Asian King
cho Pizza Heart - Reguliersdwarsstraat
cho SLA - Westerstraat
cho McDonald's - Kalverstraat
Đồ ăn từ những nhà hàng bạn yêu thích tại Amsterdam được giao với tốc độ Uber.
Mayur
Poké Perfect - Prinsengracht
McDonald's - Muntplein
Salsa Shop - Kinkerstraat • Free Delivery!
Salsa Shop - Ferdinand Bolstraat • Free Delivery!
McDonald's - Leidsestraat
Asian King
Pizza Heart - Reguliersdwarsstraat
SLA - Westerstraat
McDonald's - Kalverstraat
Mayur
Poké Perfect - Prinsengracht
McDonald's - Muntplein
Salsa Shop - Kinkerstraat • Free Delivery!
Salsa Shop - Ferdinand Bolstraat • Free Delivery!

Lựa chọn bạn muốn

Chúng tôi đang hợp tác với hơn một trăm điểm tốt nhất tại thành phố của bạn để tập hợp tất cả đồ ăn địa phương tốt nhất tại một nơi. Nếu đang tìm đồ ăn, bạn có thể vào UberEATS.

Tốc độ bạn cần

Bằng cách chạm vào mạng Uber, bạn có thể nhận được mọi thứ từ danh sách các nhà hàng địa phương của chúng tôi, một cách nhanh chóng. Đơn đặt hàng trung bình mất 35 phút từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.

Dịch vụ bạn yêu thích

Khi bạn đã sẵn sàng đặt hàng, bạn sẽ thấy số tiền tổng bao gồm cả giá đồ ăn và giá giao hàng. Không cần phải trả tiền boa. Thanh toán bằng tài khoản Uber của bạn và theo dõi đơn đặt hàng trên trang web khi đơn hàng đến với bạn.
Chọn đồ ăn. Nhấn nút. Thưởng thức.
Với ứng dụng UberEAT, những nhà hàng địa phương yêu thích sẽ phục vụ bạn chỉ với một cú chạm.
Tải ứng dụng
Tải xuống trên App StoreTải trên Google Play
Poké Perfect - Prinsengracht
€€ • Hawaïaans • Gezond
30 - 40 min