Đó là Uber,
cho Sweet Bob
cho Sweet Bob
cho Poké Perfect
cho Asian King
cho Cannibale Royale - Ruysdaelkade
cho Salsa Shop - Ferdinand Bolstraat
cho Temakery
cho Salsa Shop - Kinkerstraat
cho Sushito
cho Cora Delicatessenwinkel
cho SLA - Westerstraat
Nhận đồ ăn bạn muốn từ những nhà hàng Amsterdam bạn yêu thích, được giao với tốc độ Uber.
Sweet Bob
Poké Perfect
Asian King
Cannibale Royale - Ruysdaelkade
Salsa Shop - Ferdinand Bolstraat
Temakery
Salsa Shop - Kinkerstraat
Sushito
Cora Delicatessenwinkel
SLA - Westerstraat
Sweet Bob
Poké Perfect
Asian King
Cannibale Royale - Ruysdaelkade
Salsa Shop - Ferdinand Bolstraat

Lựa chọn bạn muốn

Chúng tôi đang hợp tác với hơn một trăm điểm tốt nhất tại thành phố của bạn để tập hợp tất cả đồ ăn địa phương tốt nhất tại một nơi. Nếu bạn đang mong muốn đồ ăn, bạn có thể tìm trên UberEAT.

Tốc độ bạn cần

Bằng cách chạm vào mạng Uber, bạn có thể nhận được mọi thứ từ danh sách các nhà hàng địa phương của chúng tôi, một cách nhanh chóng. Đơn đặt hàng trung bình mất 35 phút từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.

Dịch vụ bạn yêu thích

Khi bạn đã sẵn sàng đặt hàng, bạn sẽ thấy số tiền tổng bao gồm cả giá đồ ăn và giá giao hàng. Không cần phải trả tiền boa. Thanh toán bằng tài khoản Uber của bạn và theo dõi đơn đặt hàng trên trang web khi đơn hàng đến với bạn.
Mong muốn. Chạm. Tận hưởng.
Với ứng dụng UberEAT, những nhà hàng địa phương yêu thích sẽ phục vụ bạn chỉ với một cú chạm.
Tải ứng dụng
Tải xuống trên App StoreTải trên Google Play
Poké Perfect
€€ • Hawaïaans • Gezond
30 - 40 min