Đó là Uber,
cho McDonald's - Nieuwendijk
cho McDonald's - Nieuwendijk
cho McDonald's - Muntplein
cho McDonald's - Leidsestraat
cho The Butcher - Negen Straatjes • Free Delivery!
cho Pizza Heart - Reguliersdwarsstraat
cho Asian King
cho McDonald's - Kalverstraat
cho Donnies
cho Wok to Walk - Leidsestraat
cho Sea Salt and Chocolate
Đồ ăn từ những nhà hàng bạn yêu thích tại Amsterdam được giao với tốc độ Uber.
McDonald's - Nieuwendijk
McDonald's - Muntplein
McDonald's - Leidsestraat
The Butcher - Negen Straatjes • Free Delivery!
Pizza Heart - Reguliersdwarsstraat
Asian King
McDonald's - Kalverstraat
Donnies
Wok to Walk - Leidsestraat
Sea Salt and Chocolate
McDonald's - Nieuwendijk
McDonald's - Muntplein
McDonald's - Leidsestraat
The Butcher - Negen Straatjes • Free Delivery!
Pizza Heart - Reguliersdwarsstraat

Lựa chọn bạn muốn

Chúng tôi đang hợp tác với hơn một trăm điểm tốt nhất tại thành phố của bạn để tập hợp tất cả đồ ăn địa phương tốt nhất tại một nơi. Nếu đang tìm đồ ăn, bạn có thể vào UberEATS.

Tốc độ bạn cần

Bằng cách chạm vào mạng Uber, bạn có thể nhận được mọi thứ từ danh sách các nhà hàng địa phương của chúng tôi, một cách nhanh chóng. Đơn đặt hàng trung bình mất 35 phút từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.

Dịch vụ bạn yêu thích

Khi đã sẵn sàng đặt hàng, bạn sẽ thấy tổng chi phí bao gồm cả giá đồ ăn và giá giao hàng. Hãy thanh toán bằng tài khoản Uber và theo dõi đơn hàng từ khi ở nhà hàng đến khi tới chỗ bạn.
Chọn đồ ăn. Nhấn nút. Thưởng thức.
Với ứng dụng UberEAT, những nhà hàng địa phương yêu thích sẽ phục vụ bạn chỉ với một cú chạm.
Tải ứng dụng