Đó là Uber,
cho Antica Pizzeria CBD
cho Antica Pizzeria CBD
cho Nordburger Hindmarsh
cho Nordburger Frewville
cho Burger Theory
cho Boneshaker Cafe
cho Honki Tonki
cho Phonatic
cho The Yiros Hutt By Yanni
cho Burgastronomy Hyde Park
cho 360 Gradi
Nhận đồ ăn bạn muốn từ những nhà hàng Adelaide bạn yêu thích, được giao với tốc độ Uber.
Antica Pizzeria CBD
Nordburger Hindmarsh
Nordburger Frewville
Burger Theory
Boneshaker Cafe
Honki Tonki
Phonatic
The Yiros Hutt By Yanni
Burgastronomy Hyde Park
360 Gradi
Antica Pizzeria CBD
Nordburger Hindmarsh
Nordburger Frewville
Burger Theory
Boneshaker Cafe

Lựa chọn bạn muốn

Chúng tôi đang hợp tác với hơn một trăm điểm tốt nhất tại thành phố của bạn để tập hợp tất cả đồ ăn địa phương tốt nhất tại một nơi. Nếu bạn đang mong muốn đồ ăn, bạn có thể tìm trên UberEAT.

Tốc độ bạn cần

Bằng cách chạm vào mạng Uber, bạn có thể nhận được mọi thứ từ danh sách các nhà hàng địa phương của chúng tôi, một cách nhanh chóng. Đơn đặt hàng trung bình mất 35 phút từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.

Dịch vụ bạn yêu thích

Khi bạn đã sẵn sàng đặt hàng, bạn sẽ thấy số tiền tổng bao gồm cả giá đồ ăn và giá giao hàng. Không cần phải trả tiền boa. Thanh toán bằng tài khoản Uber của bạn và theo dõi đơn đặt hàng trên trang web khi đơn hàng đến với bạn.
Mong muốn. Chạm. Tận hưởng.
Với ứng dụng UberEAT, những nhà hàng địa phương yêu thích sẽ phục vụ bạn chỉ với một cú chạm.
Tải ứng dụng
Tải xuống trên App StoreTải trên Google Play
Nordburger Hindmarsh
$ • Burgers • American
30 - 40 min