The Yellow Chilli (TYC) - by Sanjeev Kapoor

$$ • Indian • Asian Fusion

Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

55 Eglinton Ave E, Toronto, ON M4P 1G8    Thông tin thêm

Hiện không khả dụng
Appetizers
Veg Starters
Non Veg Starters
Breads
Salads
Veg Mains
Non Veg Mains
Rice and Biryanis
Beverages