Lazy Daisy's Cafe

$$ • Breakfast and Brunch • Sandwiches • Comfort Food

4.7 (62)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

1515 Gerrard St E, Toronto, ON M4L 2A4    Thông tin thêm

Mở cửa vào Thứ Năm
Most Popular
Breakfast
Sandwiches
Farm Faves
Fresh Baked Treats & Pastries
Drinks