The Lure

$$ • Sushi

4.7 (145)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

661 Central Ave, Saint Petersburg, FL 33701    Thông tin thêm

Mở cửa vào 11:00 AM
Appetizers
Specialty Rolls
Sushi Rolls
Nigiri and Sashimi
Salads
Tacos
Tapas
Flat Breads
Sides
Beverage