Don Rigatoni

$$ • Italian • Salads • Comfort Food
30–40 phút
Khi
SỚM NHẤT CÓ THỂ
Đến
Nhập địa chỉ của bạn
  • Most Popular

  • Craft Your Own Pasta Dish

  • Salads

  • Soup

  • Desserts

Most Popular

Black Spaghetti
Rigatoni
Lasagna Meat
Ravioli Cheese
Tortellini Meat

Craft Your Own Pasta Dish

Spaghetti
Black Spaghetti
Linguini
Penne
Rigatoni
Farfalle
Lasagna Meat
Gnocchi Traditional
Gnocchi Spinach
Ravioli Cheese
Ravioli Meat
Ravioli Lobster
Bán hết
Tortellini Cheese
Tortellini Meat
Fettuccine
Pappardelle
Orecchiette
Cavatelli
Whole Wheat Pasta
Gluten Free Pasta

Salads

House Salad
Cesar Salad
Caprese Salad

Soup

Italian Lentil Soup
Bán hết
Pasta e Fagioli Soup
Bán hết

Desserts

Tiramisu
Panna Cotta
Cannolis
Chocolate Cake
Thêm hàng vào giỏ hàng và chúng sẽ xuất hiện ở đây.