Bella's Italian Café

$$ • Italian

4.8 (500+)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

1413 S Howard Ave, 100, Tampa, FL 33606    Thông tin thêm

Hiện không khả dụng
Most Popular
Antipasti
Zuppe
Pizze e Calzone
Insalate
Paste della Casa
Create Your Own Pasta Combination
Vegano
Dolci
Beverages