Nobhill Pizza & Shawerma

$ • Pizza • Desserts

4.5 (119)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

1534 California St, San Francisco, CA 94109    Thông tin thêm

Mở cửa vào 3:00 PM
Most Popular
Appetizers
Salads
Panini Sandwiches
Shawarma Wraps
Pizza by the Slice
Platters
Medium Pizza by the Pie
Large Pizza by the Pie
Giant Pizza by the Pie
Desserts and Ice Cream
Snacks
Beverages