Nizario's Pizza - Castro

$$ • Salads • Pizza

4.6 (64)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

4077 18th St, San Francisco, Ca 94114, Usa,     Thông tin thêm

Các khoản phí đã cập nhật
Chúng tôi đã giảm phí giao hàng và áp dụng phí dịch vụ. Áp dụng phụ phí $2 cho những đơn hàng dưới $10.
Sau đây là cách tính phí
Most Popular
Appetizers
Salads
14'' Pizzas
16'' Pizzas
Beverages