Gabriella's New York City Pizza - 22nd St

$ • Pizza • Italian • Desserts

4.4 (182)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

3242 22nd St, San Francisco, CA 94110    Thông tin thêm

Mở cửa vào 11:00 AM
18" Large Gabriella's Pizzas
Drinks
Desserts