San Marcos Deli

$ • Cafe • Deli • Sandwiches • Pasta

4.8 (51)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

125 Vallecitos De Oro, San Marcos, CA 92069    Thông tin thêm

Các khoản phí đã cập nhật
Các đơn giao hàng với Uber từ nay sẽ chịu phí dịch vụ. Đơn hàng dưới $10 chịu phí $2.
Sau đây là cách tính phí
Sandwiches
Hot Sandwiches
Wraps
Salads
Pick Two Combo
Sides
Beverages
Soups