Ambrogio15 - Date St

$ • Italian • Pizza • Sandwiches

4.7 (33)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

550 W Date St, San Diego, California 92101    Thông tin thêm

Các khoản phí đã cập nhật
Các đơn giao hàng với Uber từ nay sẽ chịu phí dịch vụ. Đơn hàng dưới $10 chịu phí $2.
Sau đây là cách tính phí
Fresh Salads
Pizza
Desserts
Beverages
Panini