La Casa Di Lucia

$ • Italian

4.5 (70)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

14425 Bustleton Ave, Philadelphia, PA 19116    Thông tin thêm

Các khoản phí đã cập nhật
Các đơn giao hàng với Uber từ nay sẽ chịu phí dịch vụ. Đơn hàng dưới $10 chịu phí $2.
Sau đây là cách tính phí
Appetizers
Antipasti
Soups
Side Dishes
Pasta and Spaghetti
Home Made Pasta
Hot Sandwiches
Steak Sandwiches
Hoagies
Pizza Pies
Stromboli
Sandwich Wraps
Pizza Wraps
Seafood
Children's Menu
Beverages