Panasia - Beaugrenelle

$$ • Asian

4.5 (200+)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

7 Rue Linois,     Thông tin thêm

Các khoản phí đã cập nhật
Các đơn giao hàng với Uber từ nay sẽ chịu phí dịch vụ. Đơn hàng dưới $10 chịu phí $2.
Sau đây là cách tính phí
Phiếu giảm giá đồ ăn
Chấp nhận Thẻ Ticket Restaurant®
Entrées
Assiettes de sushi
Atelier de nouilles
Le riz quit rit
Jardin des salades
Recette Panasia
Accompagnements
Les bières
Boissons fraîches
Jus de fruits frais
Boissons Bubble Tea
Les desserts froids
Desserts