Chiquitin - Luz Verde

$$ • Mexican • Burgers • Street Food

4.5 (63)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

21 Rue Henry Monnier, Paris, Île-de-France 75009    Thông tin thêm

Các khoản phí đã cập nhật
Các đơn giao hàng với Uber từ nay sẽ chịu phí dịch vụ. Đơn hàng dưới $10 chịu phí $2.
Sau đây là cách tính phí
Phiếu giảm giá đồ ăn
Chấp nhận Thẻ Ticket Restaurant®
BURGER MEXICAIN
MENU 🆕
SIDES
TACOS 🌮 (servis par 2)
PLATS
DESSERTS
BIERES
SOFTS
VINS
SPIRITUEUX