Rubio's (73-399 Hwy 111)

$$ • Mexican

4.7 (40)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

73-399 Highway 111, Bldg. F-1, Palm Desert, CA 92260    Thông tin thêm

Các khoản phí đã cập nhật
Các đơn giao hàng với Uber từ nay sẽ chịu phí dịch vụ. Đơn hàng dưới $10 chịu phí $2.
Sau đây là cách tính phí
Tacos
Two Taco Plates
Three Taco Plates
Burritos
Bowls and Salads
Quesadillas
Nachos
Kid's Meal
Sides
Shareables
Desserts
Featured
Kids Dippers