Kimbap Lab

$$ • Korean • Sushi • Rice-bowls

4.7 (41)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

238 Bedford Ave, Brooklyn, New York 11249    Thông tin thêm

Mở cửa vào Thứ Hai
Kimbap (Rolls)
Bibimbap (Bowl)