Kimbap Lab

$$ • Korean • Sushi • Rice-bowls

4.6 (42)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

238 Bedford Ave, Brooklyn, New York 11249    Thông tin thêm

Mở cửa vào 11:00 AM
Kimbap (Rolls)
Bibimbap (Bowl)