Haru Sushi (Midtown West)

$$ • Japanese • Sushi

Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

355 W 36th St, New York, New York 10018    Thông tin thêm

Mở cửa vào 11:00 AM
Most Popular
Salads
Appetizers
Hot Entrées
Specialty Rolls
Nigiri and Sashimi
Sushi Entrées
Maki Rolls
Soups
Beverages
Sides