Chicken Supreme - Hackensack

$$ • American • Fast Food

4.5 (158)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

366 River St, Hackensack, New Jersey 07601    Thông tin thêm

Các khoản phí đã cập nhật
Các đơn giao hàng với Uber từ nay sẽ chịu phí dịch vụ. Đơn hàng dưới $10 chịu phí $2.
Sau đây là cách tính phí
Individual Meals
Wing Special
Hot or Mild Wings
Hot or Mild Wings Meals
Chicken Tenders
Chicken Tenders Meals
Chicken Nuggets
Chicken Nuggets Meals
Chicken Only
Individual Pieces
Shrimp
Shrimp Meals
Sandwiches
Sandwiches Meals
Family Meals
Side Items
Beverages
Desserts
Chicken Wrap Meals
Chicken Wraps
Garden Salad with Chicken