JP Chivitos

$$ • South American

4.2 (100)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

Libertad 2924, Montevideo, Montevideo 11300    Thông tin thêm

Mở cửa vào 7:30 PM
Especiales de Julio
Más Populares
Chivitos
Milanesas
Panchos
Sándwiches
Platos
Otros
Bebidas