Frank Grisanti's Italian Restaurant

$$ • Italian

4.7 (414)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

1022 S Shady Grove Rd, Memphis, TN 38120    Thông tin thêm

Mở cửa vào 5:00 PM
Starters (lunch)
From the Grill(lunch)
Southern Style (lunch)
Italian(lunch)
Salads (lunch)
Dessert