Pane Rustico Cafe & Trattoria

$$ • Bakery

4.6 (37)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

12 Hinkins St, Moonee Ponds, Victoria 3039    Thông tin thêm

Các khoản phí đã cập nhật
Các đơn giao hàng với Uber từ nay sẽ chịu phí dịch vụ. Đơn hàng dưới $10 chịu phí $2.
Sau đây là cách tính phí
Pasta
Mains
Sweets
Hot Drinks
Cold Drinks
Soft Drinks
Fresh bread, available only Saturday and Sunday
Single-Use Items