Torrance Tavern

$$ • American • Burgers • Bar Food

4.7 (111)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

22735 Hawthorne Blvd, Torrance, CA 90505    Thông tin thêm

Các khoản phí đã cập nhật
Các đơn giao hàng với Uber từ nay sẽ chịu phí dịch vụ. Đơn hàng dưới $10 chịu phí $2.
Sau đây là cách tính phí
Most Popular
Starters
Salads
Favorites
Burgers, Sandwiches & Wraps
Desserts
Drinks