Obicà Mozzarella Bar - Santa Monica

$$ • Italian

Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

606 Broadway, Santa Monica, CA 90401    Thông tin thêm

Mở cửa vào 11:30 AM
Most Popular
Mozzarella
Mozzarella Bar
Salad/Soup
Pizza
Pasta
Secondi (Entrée)
Dessert