The Halal Guys

$ • Healthy • Fast Food • Halal

3.8 (200+)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

14 Irving St, London Wc2h 7af, Uk, 14-15, England WC2H 7AF    Thông tin thêm