The Mill

$ • Bar Food • Pizza • Sandwiches

Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

120 E Burlington St, Iowa City, IA 52240    Thông tin thêm

Hiện không khả dụng
Starters
Salads
Sandwiches and Wraps
Burgers
Entrees
Calzones
Specialty Pizzas
Build Your Own Pizza