Korner Slice (Humble)

$$ • Pizza • Italian

Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

5326 Fm 1960, Atascocita, TX 77346    Thông tin thêm

Các khoản phí đã cập nhật
Các đơn giao hàng với Uber từ nay sẽ chịu phí dịch vụ. Đơn hàng dưới $10 chịu phí $2.
Sau đây là cách tính phí
Fresh Salads
8" Personal Gourmet Pizza
10" Regular Gourmet Pizza
12" Medium Gourmet Pizza
14" Large Gourmet Pizza
16" Extra Large Gourmet Pizza
Create Your Own Pizza
Calzones
Oven Baked Wings
Sandwiches
Pastas
Breadsticks
Soft Drinks
Desserts