New York Deli News

$$ • Deli • Sandwiches • Desserts

4.6 (185)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

7105 E Hampden Ave, Denver, CO 80224    Thông tin thêm

Các khoản phí đã cập nhật
Các đơn giao hàng với Uber từ nay sẽ chịu phí dịch vụ. Đơn hàng dưới $10 chịu phí $2.
Sau đây là cách tính phí
Most Popular
Appetizers
Soups
Salads
Fish Platters
New York Deli News Triple Decker Sandwiches
Deli News Sandwiches
From The Grill
Irwin’s New York Deli News Sandwiches
Burgers
Entrees
Dinners
All Day Brunch Items
Side Orders
Beverages
Desserts