Dragon Bowl

$ • Chinese • Asian

4.4 (417)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

220 W 31st St, Chicago, IL 60616    Thông tin thêm

Các khoản phí đã cập nhật
Các đơn giao hàng với Uber từ nay sẽ chịu phí dịch vụ. Đơn hàng dưới $10 chịu phí $2.
Sau đây là cách tính phí
Most Popular
Special Cajun Seafood Basket
Smoothies
Japanese Appetizers
Chinese Appetizers
Soup
Salad
Vegetables
Special Roll Non Raw
Special Roll Raw
Veggie Rolls
Sashimi
Sushi Nigiri and Sashimi
Classic and Hand Rolls
Sushi Combination Platter
Japanese Entree
Bento Box
Noodle Soup
Chef Specialties
Chinese Entrees
Thai Entree
Hot Pots
Traditional Plates
Fried Rice
Noodles
Weight Watch Selection
Kids Meals
Chow Fun
Side Orders
Dessert
Beverages