Yummy Noodle

$ • Vegetarian • Thai • Vietnamese

4.5 (108)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

58 Lake St, Cairns City QLD 4870    Thông tin thêm

Các khoản phí đã cập nhật
Các đơn giao hàng với Uber từ nay sẽ chịu phí dịch vụ. Đơn hàng dưới $10 chịu phí $2.
Sau đây là cách tính phí
PHO (Noodle Soup)
Sides
Soups (Vietnamese)
Soups (Asian Selection)
Wok Blend (Stir Fry)
Salad Dishes
Vegan Menu
Thai/Viet Dishes with Serving of Rice
Drinks
Vegetarian Menu