Delitraiteur - Cimetière d'Ixelles

$$ • Épicerie • Petit-déjeuner et brunch

4.1 (16)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. • 

Avenue De L'Université 6, 1050 Ixelles, Belgique, Bruxelles 1050 • Thông tin thêm

Các khoản phí đã cập nhật
Chúng tôi đã giảm phí giao hàng và áp dụng phí dịch vụ. Áp dụng phụ phí $2 cho những đơn hàng dưới $10.
Sau đây là cách tính phí
Phiếu giảm giá đồ ăn
Chấp nhận Thẻ Ticket Restaurant®
Comfort food
Healthy Food
Sandwiches
Sweets
Drink