Delitraiteur - Cimetière d'Ixelles

$$ • Épicerie • Petit-déjeuner et brunch

4.1 (16)
Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

Avenue De L'Université 6, 1050 Ixelles, Belgique, Bruxelles 1050    Thông tin thêm

Các khoản phí đã cập nhật
Chúng tôi đã giảm phí giao hàng và áp dụng phí dịch vụ. Áp dụng phụ phí $2 cho những đơn hàng dưới $10.
Sau đây là cách tính phí
Phiếu giảm giá đồ ăn
Chấp nhận Thẻ Ticket Restaurant®
Comfort food
Healthy Food
Sandwiches
Sweets
Drink