Delitraiteur - Cimetière d'Ixelles

$$ • Épicerie • Petit-déjeuner et brunch

Xem thời gian giao hàng và phí đặt hàng. 

Avenue De L'Université 6, 1050 Ixelles, Belgique, Bruxelles 1050    Thông tin thêm

Các khoản phí đã cập nhật
Các đơn giao hàng với Uber từ nay sẽ chịu phí dịch vụ. Đơn hàng dưới $10 chịu phí $2.
Sau đây là cách tính phí
Phiếu giảm giá đồ ăn
Chấp nhận Thẻ Ticket Restaurant®
Comfort food
Healthy Food
Sandwiches
Sweets
Drink